lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi fanidan amaliy ishlar


Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi fanidan amaliy ishlar

Resurs haqida
AMALIY MASHG‘ULOTLAR

 
Amaliy mashg`ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar
Amaliy mashg‘ulotlarda talabalar harakatli o‘yinlar bo‘yicha o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazishni, o‘yin elementlarini va texnik harakatlar amaliy o‘rgatiladi hamda baholanadi. Mashg‘ulotlar va musobaqalarni tashkil qilish hamda o‘tkazish bo‘yicha ko‘nikma hamda malakalarga ega bo‘ladilar.
Amaliy mashg`ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:
1.Harakatli o'yinlarni bolani yoshiga mos holda tanlash va o'tkazish metodikasi.
2.Harakatli o‘yinlarni tashkil qilish va o‘tkazish.
3.Harakatli o‘yinlarni darsni asosiy qismida mos holda tanlash va tahlil qilish. 4.Kichik yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish.
5.O‘rta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. 6.Katta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. 7.Estafetali harakatli o‘yinlarni o‘tkazish metodikasi.
8.Nutuqni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. 9.Suvda o‘ynaladigan harakatli o‘yinlarni o‘rgatish.
10.Darsdan tashqari o‘ynaladigan harakatli o‘yinlarni o‘tkazish. 11.Harakatli o‘yinlar orqali sport o‘yinlarini elemintlarini o‘rgatish. 12.Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi harakatli o‘yinlarni o‘rgatish. 13.Sport bayramlarini o‘tkazishda harakatli o‘yinlardan foydalanish.
14.Sog‘lomlashtiruvchi hamda hordiq chiqaruvchi harakatli o‘yinlarni щrgatish. 15.Harakatli o‘yinlarni rejalashtirish va nazorat qilish, harakatli o‘yinlar jarayonida sport anjomlari va inshoatlaridan foydalanish.
16.Sinfdan tashqari, kuni uzaytirilgan guruhlarda va sport bayramlari tadbirlarini o‘tkazish jarayonidagi halq o‘yinlaridan foydalanish.
18.Badminton o‘yinida uchraydigan holat va harakatlarga o‘rgatish. 19.Badminton o‘yinida volanni o‘yinga kiritish va qaytarish texnikasini o‘rgatish. 20.Badminton o‘yin jarayonida sakrab volanga zarba berish texnikasinio‘rgatish. 21.Badminton o‘yinida volanni qaytarish usullarini o‘rgatish.
22.Badminton o‘yinida himoya va hujimning texnik-taktik usullarini o‘rgatish.

 23.Stol tennisi o‘yinida uchraydigan holat va harakatlarga o‘rgatish.
24.Stol tennisi to‘pchasini o‘yinga kiritish usullarini va qaytarish texnikasini o‘rgatish.
25.Stol tennisi to‘pchasiga zarba berish texnikasini o‘rgatish.
26.Stol tennisi o‘yinida to‘pchani qaytarish va zarba berish usullarini o‘rgatish. 27.Stol tennis o‘yinida himoya va hujimining texnik-taktik usullarini o‘rgatish.
Amaliy    mashg‘ulotlarni   tashkil    etish    bo‘yicha    kafedra    professor o‘qituvchilari tomonidan ko‘rsatma va tavsiyalar ishlab chiqildi. Unda talabalar asosiy ma`ruza mavzulari bo‘yicha olgan bilim va ko‘nikmalarini amaliy mashg‘ulotlar    orqali               yanadaboyitadilar.         Shuningdek,    darslik    va  o‘quv qo‘llanmalar asosida talabalar bilimlarni mustahkamlashga erishish, tarqatma materialllardan foydalanish, sport musobaqalarida qatnashib, o‘yinlarni tashkil qilish, hakamlik qilish, ilmiy maqolalar va tezislarni chop etish orqali talabalarning bilimini oshirish, mavzular bo‘yicha ko‘rgazmali qurollar tayyorlash va boshqalar tavsiya etiladi.

Ko'chirib olish  s-va-ujinlar-amalij.pdf Hajmi: 178,13 Kb Ko'chirib olganlar: 543 Fayl nomi: s-va-ujinlar-amalij.pdf
Faylni online o'qish: s-va-ujinlar-amalij.pdf

O'xshash resurslar