lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi nazorat savollari 1 kurs


Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi nazorat savollari 1 kurs

Resurs haqida

Oraliq va yakuniy nazorat savollari1. Gimnastikaning vujudga kelishi.

2. Gimnastikaning sog‘lomlashtiruvchi turi 3. Atamalarga qo’yilgan talablar

4. Qadimgi zamonlarda gimnastika 5. Yangi davr gimnastikasi.

6. Jihozlarda bajariladigan mashqlarning atamalari 7. Ishlab chiqarish gimnastikasi

8. Milliy gimnastika tizimini yaratilishi. 9. Mashg‘ulotlarning uslubiy xususiyatlari 10. Atamalarning ahamiyati.

11. Revolyutsiyadan oldingi Rossiyada gimnastika. 12. Badiiy gimnastika mashqlarining atamalari.

13. Gimnastika atamalarining yasash usullari. 14. O’zbekistonda gimnastikaning taraqqiyoti. 15. Gimnastika atamalarini qo’llanish qoidalari. 16. Gimnastika – o‘quv-ilmiy fan sifatida.

17. Akrobatik mashqlarning atamalari. 18. Sport turlari

19. Atamalarga qo’yilgan talablar. 20. Ishlab chiqarish gimnastikasi.

21. Jihozlarda bajariladigan mashqlarning atamalari. 22. Gimnastikaning asosiy vositalari.

23. Gimnastikaning xususiyatlari.

24. Jihozlarda bajariladigan mashqlarning atamalari. 25. Badiiy gimnastika mashqlarining atamalari.

26. Mashqlarni yozib borishni qoidalari va usullari. 27. Gimnastikaning sport turlari

28. Gimnastika atamalarini qo’llanish qoidalari. 29. Gimnastikaning rivojlanish tarixi 30.Gimnastika jismoniy tarbiya tizimida 31.Gimnastika atamalari

32.Umumrivojlantiruvchi va erkin mashqlarga oid atamalar 33.Gimnastika turlari

34.Mashg’ulot joylari va ularni jihozlanishi

35.Gimnastika mashg’ulotlarida shikastlanishni oldini olish 36.Maktabda mashg’ulotlarning mazmuni va uni tashkillash


 

37.Gimnastika mashqlarini o`rgatish metodikasi

38. Gimnastika mashg'ulotlarini rejalashtirish va qayd etish 39. Musobaqalar

40. Gimnastika chiqishlari

41. Talaba qizlar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish

42. O‘rta yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish 43. Katta yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish 44. Keksa yoshdagilar bilan gimnastika mashg'ulotlari o‘tkazish 45. Badiiy gimnastika tarixi

46. Badiiy gimnastika mashg‘ulotlarning metodik xususiyatlari

47. Ta’lim muassasalarida badiiy gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil etish 48. Tik tayanch oyoqda burilishlar murakkabligini o‘rgatish.

49. To‘lqin va egiluvchanlikn o‘rgatish.

50. Raqs qadamlari va raqs kombinatsiyalari. 51. O‘zbek milliy raqslari elementlari

52. Saf tayyorgarligi (buyruq berish amalda).

53. Saf tayyorgarligi (bir qatordan ikki qatorga bo`linish va uning turlari). 54. Saf tayyorgarligi (bir qatordan uch qatorga bo`linish va uning turlari). 55. Saf tayyorgarligi (maydon markazidan qatorlarga bo`linib harakatlanish). 56. Saf tayyorgarligi (maydon bo`ylab ilon izi bo`yicha saf tayyorgarligi). 57. Saf tayyorgarligi (maydon markazidan doira bo`lib saflanish).

58. Akrobatik mashqlar (oldinga umbaloq oshish). 59. Akrobatik mashqlar (ortga umbaloq oshish). 60. Akrobatik mashqlar (yon tomonga to`ntarlish). 61. Akrobatik mashqlar (boshga tayanib tik turish). 62. Akrobatik mashqlar (kurakda tik turish).

63. Akrobatik mashqlar (qo`lga tayanib tik turish).

64. Akrobatik mashqlar (mustaqil ko`prik hosil qilish).

65. Akrobatik mashqlar (qo`llarga tayanib oldinga to`ntarlish) 66. Gimnastik jihozlarda mashqlarni bajarish (brevno).

67. Gimnastik jihozlarda mashqlarni bajarish (bruss). 68. Gimnastik jihozlarda mashqlarni bajarish (kon, ot). 69. Gimnastik jihozlarda mashqlarni bajarish (turnik).

70. Gimnastik jihozlarda mashqlarni bajarish (shvet narvoni). 71. Gimnastik jihozlarda mashqlarni bajarish (koltso).

72. Gimnastik jihozlarda mashqlarni bajarish (skameyka).O'xshash resurslar