lib.cspi.uz
Eng yangi elektron resurslar

Tabiat bilan tanishtirish fanidan adabiyotlar ro'yxati


Tabiat bilan tanishtirish fanidan adabiyotlar ro'yxati

  • Yozilgan yili: 2019 .
  • Bo'limi: To'plam
  • Elektron resurs QR code surati:
Resurs haqida

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati Asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar

  1. O.U Xasanboyeva, X.J.Djabborova Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T.: Cho‘lpon. 2007.
  2. H. Haydarov, S.Nishonova Tabiatshunoslik asoslari       va bolalarni atrof-tabiat bilan tanishtirish. T.: O‘qituvchi. 1992.
  3. Yusupova P.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarga   ekologik tarbiya berish. T.: O‘qituvchi. 1995.
  4. Djabborova X.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta’lim –tarbiya berishning o‘ziga xosligi. T.: O‘qituvchi. 2000.

Adabiyotlar:

  1. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.: O‘zbekiston.1997.
  2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T.: O‘zbekiston. 1997. 3.«Bolajon» tayanch dasturi. T. 2010y
4.Xoshimov K. va boshq. Pedagogika tarixi. T.: O‘qituvchi, 1996.
5.O. Xasanboyeva va boshq. Pedagogika tarixi. T.: O‘qituvchi. 1997.
6. X.S Yo‘ldoshev, Sh.SH Avezov. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari. T.: 7.O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Ta’lim to‘g‘risida». T.: O‘zbekiston. 1997. 8.O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha tarbiya Konsepsiyasi. T., O‘zbekiston. 1995. 9.Maktabgacha Tarbiya Muassasasi to‘g‘risidagi Nizom// Maktabgacha ta’lim. 2005.3- son. 


Ko'chirib olish  adabiyotlar.docx Hajmi: 17,27 Kb Ko'chirib olganlar: 183 Fayl nomi: adabiyotlar.docx
Faylni online o'qish: adabiyotlar.docx

O'xshash resurslar